ПРОЕКТУВАННЯ ЕКСПОЗИЦІЇ МУЗЕЮ

Сучасні музейні експозиції виконують цілий комплекс завдань, включаючи освітні, суспільно-політичні, історико-культурні та інші. Створення будь-якої музейної експозиції сьогодні неможливо без її ретельного попереднього проектування, що має складний процес, враховуючи безліч як наукових і технічних, так і художніх аспектів.

Музейні експозиції бувають різними: тимчасовими і постійними, пересувними і стаціонарними. За завданням своєї організації експозиції музеїв можуть ділитися на тематичні, фондові або звітні, а за методами побудови - на систематичні, ландшафтні, ансамблеві. Окремо варто згадати такі види музейних експозицій як інсталяції - просторові композиції, що включають різні елементи, від побутових предметів до текстів та візуальної інформації.

Проектування музейних експозицій складається з декількох тісно пов'язаних між собою етапів, серед яких основними можна назвати такі як наукове проектування, художнє проектування, розробка ескізів експозиції, а також розробка ескізно-художнього задуму. Кожен з цих етапів вимагає злагодженої роботи багатьох фахівців різного профілю: музейних працівників, художників і архітекторів, дизайнерів, інженерів, психологів, науковців і т. д.

На етапі наукового проектування експозиції музею виконуються роботи з аналізу соціальної та культурної значущості майбутньої експозиції, вивчаються цілі та завдання експозиції, її цільова аудиторія, доступні реальні і потенційні ресурси. Також ретельно вивчаються на цьому етапі технічні можливості приміщення, відведеного для експозиції, фінансові та кадрові ресурси. Всі отримані дані лягають в основу наукової концепції експозиції.

Етап художнього проектування експозиції музею має на увазі розробку дизайн-концепції. Для цього в художньому проектуванні задіюються засоби різних видів мистецтв, які допомагають розкрити ідейний і науковий зміст експозиції, а також посилити емоційний вплив на відвідувачів.

Після розробки дизайн-концепції експозиції настає черга виконання наступного етапу проектування - розробки ескізного дизайн-проекту. Цей етап передбачає дуже тісний контакт між співробітниками проектної організації і співробітниками музею, адже потрібно детально ознайомитися з приміщенням для експозиції, з'ясувати характер його внутрішнього планування, обговорити можливість внесення змін в це планування. Особливу увагу при цьому звертається на архітектурну форму приміщення і можливість використання її особливостей для проектування експозиції.

Більш детальне опрацювання майбутньої експозиції здійснюється на наступному етапі - розробці технічного дизайн-проекту. Це робочий етап проектування, завдання якого - перетворити ескізні рішення в інженерно-технічні креслення, які зорієнтовані на конкретні технологічні напрямки. Ступінь опрацювання цих креслень повинна бути достатньою для передачі в підрядним виробничим організаціям.

Перераховані вище етапи проектування експозицій музею лише дуже коротко описують цей складний і повний безлічі нюансів процес. Але навіть такого невеликого опису досить, щоб в повній мірі усвідомити: в питанні розробки проектів музейних експозицій довіряти можна тільки досвідченим фахівцям в цій сфері діяльності.

Майстерня музейних проектів Олександра Антонця вже далеко не перший рік працює в галузі музейної проектування. Виконані нами проекти сьогодні можна побачити в самих різних куточках України: це і краєзнавчі музеї в Сумах, Вінниці та Полтаві, і корпоративні музеї для таких підприємств як ПАТ «Сумихімпром» і «ДТЕК СВЕРДЛОВАНТРАЦИТ», і багато інших музейні об'єкти. З переліком музейних проектів, створених Майстерні, докладніше ви можете ознайомитися тут.